Povratak / Back

ODNOS FRANJE TUĐMANA PREMA BOSNI I HERCEGOVINI – ČINJENICE !!!

Izvori: >>Ivan Bekavac: ''IZMIŠLJENI TUĐMAN''<<, >>HRVATSKI LIST, 17. travnja. 2008.<<

 

  

 

Od sgrade Predsjedničtva BiH do hrvatskog veleposlanstva pješice: mnogi Sarajlije srdačno pozdravili hrvatskog predsjednika. G. 1994.

 

 

-Jedan od prvih hrvatskih ministara vanjskih poslova (Davorin Rudolf) tvrdi da je Tuđman 1991. pokušavao sve kako bi izbjegao rat. Kaže da je uporno ponavljao: >>Moramo riešiti jugoslavensku državnu krizu mirnim putem i izbjeći oružane sukobe po svaku cienu.<<

 

 

-U jednom od Tuđmanovih zapisa s konca 1991. o BiH piše ovo:

>>Da, treba direktno započeti razgovore i s Izetbegovićem i s Karadžićem, molim. I to ne samo uzput, nego idemo tražiti rješenje da se razgraničimo, da zadovoljimo i jedne i druge i treće... A isto i Izetbegoviću kazati, što hoćeš? Hoćeš li s njima u Srbiju? Idi, ali molim onda izdvajamo hrvatske dielove<< (Stenogrami o podjeli Bosne, knjiga prva, str. 117)

 

 

-Radovan Karadžić – 15. listopada 1991. na sjednici skupštine BiH:

>>Put koji ste izabrali odvest će vas, kao i Hrvate, u pakao, samo što će taj ratni pakao u Bosni i Hercegovini biti još strašniji i voditi uništenju muslimanskog naroda, jer Muslimani se ne mogu braniti. Kako mislite da ćete spriečiti da, u slučaju rata, ljudi ginu u Bosni?<<

 

 

-Tuđman je pozvao Hrvate u BiH na glasanje za BiH (29. veljače i 1. ožujka 1992.) da glasuju za suverenu BiH.

 

 

-Franjo Tuđman 1992. priznaje suverenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu.

 

 

->>Hrvatska je pod vodstvom Tuđmana dopuštala ustrojavanje i obuku postrojaba TO BiH na svom području: 27. lipnja 1992. u Klani kod Rieke ustrojena je 7. krajiška brigada; na Zagrebačkom velesajmu 30. svibnja 1992. ustrojen je 1. krajiški bataljun odakle je odišao u Travnik. Koncem 1992. Armija BiH traži od Ministarstva obrane RH da pomogne u zavojevanju vojnih obveznika iz BiH, koji se nalaze u Hrvatskoj. Izetbegović osobno traži dodatnu izobrazbu za 22 upravljača MIG-ova i zrakomlata (helihoptera) za potrebe TO BiH. Cielo vrieme rata, i u vrieme sukoba HVO i ABiH, oko 15.000 ranjenika Bošnjaka liečeno je u Hrvatskim bolnicama<<. Samo je u Kliničkoj bolnici Split >>tiekom 1992. i 1993. godine u KB 'Firule' u Splitu primljeno, liečeno, ter nakon provedenog liečenja odpušteno na kućnu njegu ukupno 3.991 osoba Bošnjačke narodnosti. Klinička bolnica Split. Ured ravnatelja, Klasa: 052-01/98-01/08 Ur. Br. 2181-147-98-01-01-1. Dopis Vladi RH, Ured za suradnju s međunarodnim kaznenim sudom, Split 17. lipnja 1998<<.

 

 

-Tuđman je nastojao da se HVO i ABiH ustroje kao dvie sastavnice jedne vojske sa zajedničkim zapovjedničtvom.

 

 

-Sredinom travnja 1992. HVO je zatražio da predsjednik RBiH Alija Izetbegović osnuje zajednički vojni stožer koji bi upravljao i HVO-om i snagama Teritorijalne obrane u kojoj su prevladavali Bošnjaci, ali je Izetbegović odbio taj zahtjev i pitanje nikada nije došlo na dnevni red Predsjedničtva RBiH uzprkos ponavljanim zahtjevima hrvatskih članova Predsjedničtva.

 

 

-Ministar obrane Republike Hrvatske, Gojko Šušak, podpisao je 7. srpnja 1992. Uputu zapovjedničtvima Hrvatske vojske u kojoj piše: >>Nije dozvoljeno ni jednom zapovjedniku slanje ili upotreba Hrvatske vojske izvan granica Republike Hrvatske. Svi koji to učine bez izričite zapoviedi Vrhovnog zapovjednika snosit će posljedice za svoje postupke. Ukoliko dobrovoljci iz hrvatskih postrojbi koji su rodom iz Bosne i Hercegovine žele ići na ratište i braniti svoje domove, zapovjednici ih ne smiju u tome zaustavljati.<<

 

 

->>U prosincu 1992., na izvanrednom zasjedanju Islamske konferencije u Jedi, u Saudijskoj Arabiji, sudjelovao sam na sastanku između hrvatskog ministra vanjskih poslova Zdenka Škrabala i Alije Izetbegovića, na kome je Škrabalo pozvao Izetbegovića da prihvati ponudu Franje Tuđmana o stvaranju zajedničkog vojnog stožera, ili u Zagrebu ili u Bugojnu, po njegovu izboru, te da zajednički djeluju protiv srbskih ekstremista. 'Predsjednik Tuđman je uvjeren da Beograd ne će stati i da zapad ne će priteći u pomoć ni vama, ni nama. Stoga mislim da se moramo okrenuti jedni drugima i zajednički se braniti', kazao je Škrabalo. Uz Škrabala su bili njegovi vodeći diplomati Hido Biščević i Mario Nobilo, kao i zagrebački muftija Šefko Omerbašić. I potonji se uztrajno zalagao za isto, tvrdeći da je Tuđmanova ponuda iskrena i sukladna s pomoći što ju je Zagreb pružao o naoružavanju Armije BiH. No Izetbegović je odklonio priedlog, uz tvrdnju da bi takvo savezničtvo još više ozlojedilo Srbe<< (podc. I. B.).

 

 

-Hrvatska je pod vodstvom Franje Tuđmana naoružavala Bošnjake, uvježbavala njihove branitelje, dozvoljavala prievoz oružja kroz Hrvatsku, prihvaćala njihove izbjeglice i ranjenike.

Predsjedničtvo Bosne i Hercegovine održalo je 11. srpnja 1993., u vrieme najžešćih sukoba u srednjoj Bosni, sjednicu u Zagrebu. U to vrieme Generalštab Armije BiH je donio odluku o osnivanju tri podporna (logistička) središta Armije BiH u Hrvatskoj: u Zagrebu, Rieci i Splitu.

 

 

-Tuđman je na ponudu zapadne Hercegovine ovako odgovorio:

>>Tuđman je ozbiljno i točku po točku obrazložio zašto to ne može učiniti. Kao prvo, kazao je, bio bi to poljubac smrti za okupirana područja Hrvatske. Zatim je uztvrdio da to hrvatsko javno mnienje ne bi prihvatilo, većina Hrvata u BiH osjetila bi se izdanim, a vodstvo katoličke crkve i u Zagrebu i u Sarajevu bilo bi izvan sebe od ljutnje.

 

 

-Tuđman je 14. rujna 1993. podpisao i javni i tajni sporazum >>da se odnosi između bosansko-muslimanske republike i hrvatske republike u okviru Unije Bosne i Hercegovine razvijaju na svim područjima s ciljem stvaranja zajedničke države koja će istodobno stupiti u konfederalni odnos s Republikom Hrvatskom.

 

 

-Tuđman i Izetbegović podpisali Washingtonski sporazum u veljači 1994. o Federaciji Hrvata i Bošnjaka u BiH, ter o konfederaciji Hrvatske i BiH.

 

 

-Hrvatska pod vodstvom Tuđmana pomaže u spašavanju Bihaća skupa s 5. korpusom.

>>Niti hrvatska Vlada niti Sjedinjene Države nisu mogle dopustiti da srbske snage u velikom napadu u ljeto 1995. zauzmu Bihać. Odlučili smo da ne ćemo sprječavati Tuđmana da pokrene Oluju, a ja sam dobio upute da mu o tomu ne dam nikakvu mislitbu<<, rekao je tadašnji američki veleposlanik u Zagrebu, Peter Galbraith u Haagu, 25. travnja 2006., svjedočeći na suđenju bivšem vođi pobunjenih Srba, Milanu Martiću.

 

 

-Hrvatska vojska 1995. sudjeluje u oslobađanju BiH zajedno s Armijom BiH i HVO-om, ali se pod prietnjom Zapada mora povući. Evo kako to opisuje Muhamed Šaćirbey veleposlanik BiH pri UN-u u to vrieme:

Bez obzira na sve, nije se radilo o srbskim snagama koje su onemogućivale poriv za slobodom.

Niti je to bila hrvatska izdaja. To su bili zahtjevi i prietnje stanovitih zapadnih dužnostnika'. Prema Šaćirbeyevim riečima, Hrvatska niti u jednom trenutku nije htjela izdati Armiju, a pritisci za zaustavljanje djelatnosti stigli su od pojedinih zemalja Kontaktne skupine.

 

 

Free Web Hosting