Povratak / Back

DOKAZI O HRVATSTVU HRVATSKOG PRIMORJA, PRIPADNIH OTOKA I GORSKOG KOTARA KROZ POVIEST

 

- http://arhinet.arhiv.hr/_DigitalniArhiv/Monumenta/HR-HDA-876-7.htm

HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (999 - 1089) - Hrvatski Državni Arhiv

1071, 8. srpnja. U Biogradu. Odredba i potvrda kralja Petra Krešimira IV. o području Rapske biskupije na latinskom jeziku:

,,Godine od utjelovljenja gospodina našega Isusa Krista 1071, devete indikcije, osmog dana mjeseca srpnja, u vrijeme gospodina Aleksandra, rimskog pape. Ja, Krešimir, dalmatinski i hrvatski kralj, zajedno sa svojim prvacima, zadržavajući pravo rapske crkve, i uzimajući ju u našu zaštitu, odlučujem, i, odobravajući vječnim pravom, potvrđujem, da rečena crkva ima svoje parohije, dakako župu koja je bila pod planinama, od kastruma latinski zvanog Murula, a slavonski Stenice, do rijeke Koprive i crkve svetog Jurja u Ravnom, otok Pag s onim što mu pripada, jedino zadržavajući van svojeg prava nekoliko sela Paga: Pećane, Murovljane, Vlašiće, koje smo, iako se uzima za zlo, dali novom ninskom biskupu, župu Licche, župu Bućani i Boćaki. I odlučujem da ova uredba ostane zauvijek nepovrediva, kao što smo od starijih naučili da je uredba već rečene crkve uvijek bila nepovrediva. Dakle, tko god od naših nasljednika bude nekim pothvatom pokušao uznemiravati i napadati ovu povlasticu, bit će našim sudom prognan iz kraljevstva; za manje povrede određujemo platiti kaznu od 100 libri zlata, polovicu kraljevskom dvoru i polovicu prijerečenoj svetoj rapskoj crkvi. Za potvrdu i snagu datiranja naše listine i odobravanja prava, spomenutoj crkvi darujemo mitru s utisnutim slovima našeg imena, i potvrđujući osnažujemo utiskivanjem našeg pečata. Osme indikcije. Ova je povlastica rapskoj crkvi dana u kastrumu Biogradu, kroz ruke Ivana, đakona i bilježnika gospodina kralja pred zajedničkim vijećem.''

 

- http://arhinet.arhiv.hr/_DigitalniArhiv/Monumenta/HR-HDA-876-8.htm

HR-HDA-876 Zbirka najstarijih hrvatskih povelja (999 - 1089) - Hrvatski Državni Arhiv

HR-HDA-876-8

1071.

Darovnica Paške općine samostana sv. Petra na Iloviku samostanu sv. Mihovila na Susku na latinskom jeziku:

,,Godine od utjelovljenja gospodina našega Isusa Krista 1071, devete indikcije, u vrijeme Krešimira, kralja Hrvatske i Dalmacije, i rapskog biskupa Drage. Mi, dakako, paška općina, jer smo Boga i samostan svetog Mihaela na Susku u počecima gradnje samog samostana tajno i javno povrijedili i jer nas je Bog svojom milosrdnošću preko otkrivanja svetog Nikole posjetio, budući da je teškoća kojom smo pritisnuti, na nas došla zbog toga, zajedničkom namjerom da ispravimo zločin koji smo učinili, darujemo naš samostan svetog Petra na otocima Ilovika samostanu na Susku s oba otoka Ilovika i onime što im pripada, i s deset knjiga crkve, tri volovska pluga, dva zvona, 206 ovaca, 18 kobila i 50 krava. A pristin1 molimo da se daje Maćulinu, rapskom knezu koji je naš. Želimo da rečeni samostan svetog Mihaela sve to, izuzev spomenutog pristina, ima, i da po nasljednom pravu zauvijek posjeduje, uz ipak sačuvano pravo rapske biskupije. Ja, Maćolin, rapski i paški knez, svjedočim i zapovijedio sam da me se potpiše. Ja, Otma (?) darujem i slažem se, te molim da me se potpiše. Ja, Dobrogost, želim da se ostvari ovo darovanje. Ja, Petrić, darujem i želim. Ja, valastelin Dujam, darujem i želim. Ja, Stanimir, darujem i želim. Ja, Burdin, darujem i želim. Ja, Prelug, darujem i želim. Ja, Subdimir, darujem i želim. Ja, Pavao, darujem i želim. Ja, Kuliamir, darujem i želim. Ja, Rubo(…), darujem i želim. Ja, Bostian, darujem i želim. Ja, Stoian, darujem i želim. Ja, Gestima, darujem i želim. Ja, Privonego, darujem i želim. Ja, Grubice, darujem i želim. I svi, koliko nas ima, želimo da ovo darovanje vrijedi zauvijek. + I ja, Drago, rapski biskup, u čijoj biskupiji je ovo darovano, bio sam prisutan spomenutom darovanju i, sačuvavši pravo naše stolice, odobravam i zapovijedam da se ova povlastica ostvari.

Ja, Martin, đakon i ispitivač, sam potpisao.

Ja, Martinuscije de Slovigna, ispitivač, ispitao sam po zapovijedi gospodina kneza Marka Michaelisa i njegova dvora.

Ja, Ćambonin de Rodanis de Cremona, rapski notar, po nalogu gospodina Marka Michaelisa, rapskog kneza, i rapskog dvora ispitao sam ovaj ovjereni notarski prijepis po nekoj notarskoj ispravi prijepisa dovršenog rukom Lanfranka, nekoć rapskog notara, godine 1291, treće indikcije, ne dodajući i ne oduzimajući ništa što bi mijenjalo smisao, dopunio sam, učvrstio i označio uobičajenim znakom.''

 

- Josip Bratulić - Stjepan Damjanović: HRVATSKA PISANA KULTURA (str.64)

Jurandvorski ulomci, Jurandvor na otoku Krku, XI./XII st.

Na četiri kamena ulomka može se pročitati i ime kralja Zvonimira, pak se pomišlja da je rieč o nastavku Bašćanske ploče, tim više što je sličnost među slovima velika.

(Zagreb, Hrvatski poviestni muzej)

 

- Bašćanska ploča, Jurandvor na otoku Krku, oko 1100.: ,, Zvonimir, kralj hrvatski''

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Ljetopis popa Dukljanina iz 12. stoljeća:

Sažeto: Prostor od Jadranskog Mora do Drine, Save i Šar Planine bio je, u početku, pod jednim slavenskim kraljem. Ovo slavensko kraljevstvo (lat. Regnum Sclavorum) podjelilo se kasnije na dva dijela: na Primorje (lat. Maritima) i Srbiju (lat. Surbia) odnosno Zagorje (lat. Transmon­tana). Na saboru na Duvanjskom polju, kralj Svatopuk razdijelio je Primorje na dvije provincije: Bijelu Hrvatsku ili Donju Dalmaciju (lat. Croatia Alba, quae et inferior Dal­matia) i Crvenu Hrvatsku ili Gornju Dalmaciju (lat. Croatia Rubea, quae et Superior Dalmatia).

Bijela Hrvatska: ,,Poslije ovoga prema sadržaju privilegija, koje su pročitane pred narodom, napisao je privilegije, podijelio pokrajine i oblasti svoga kraljevstva, i njihove granice i krajeve na ovaj način: prema toku voda koje teku s planina i ulijevaju se u more na južnoj strani imenova Primorje, a prema vodama koje s planina teku ka sjevernoj strani i ulijevaju se u veliku rijeku Dunav, nazvao je Srbija. Zatim je primorje podijelio u dvije pokrajine: od mjesta Dalme đe kralj tada boravljaše, i đe je bio sabor, sve do Vinodola nazva Bijelom Hrvatskom, za koje se kaže i Donja Dalmacija''.

Crvena Hrvatska: ,,Isto tako od navedenog mjesta Dalme sve do grada Bamblone, koji se sada zove Drač nazvao je Crvena Hrvatska, za koju se jos kaže Gornja Dalmacija. I kao što je u donjoj Dalmaciji ustanovio Salonitansku crkvu kao mitropoliju, na isti način u Gornjoj Dalmaciji su Dukljansku crkvu, prema drevnom pravu, uredili mitropoliju''.

 

https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

I u djelima tuđih putopisaca spominje se hrvatsko ime. Arapski zemljopisac Abu Abdallah Mahommed Ibn Idris (o. 1099.-1166.) u svom zemljopisnomu djelu nekoliko puta spominje Hrvatsku i Hrvate njihovim narodnim imenom: ,,država Hrvatska (Grvasijath) i Dalmacija''; ,,Na zemlje Akvileje. . .nadovezuju se zemlje Hrvatske (Grvasijjeh)''; ,,Bakar je prvi grad države Hrvatske (Grvasija)''; ,,Dubrovnik je posljednji grad Hrvatske (Grvasijah)''; Rab ,,leži nasuprot planinama Hrvatske (Grvasijah)''; ,,Svi ovi otoci o kojima smo govorili (Osor, Cres, Rab, Pag) jako su napučeni i čine sastavni dio Hrvatske (Grvasijah)''.

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

U Dobrinjskoj darovnici pisanoj hrvatskom glagoljicom 1. siječnja 1230. navedeno je u prijepisu iz godine 1724. sljedeće:

,,Ja Petar Petriš prekopijah z latinskoga u hrvaški jazik ...''

Izvori [Krasić, Počelo je u Rimu, str. 375], [Ivšić et al., str. 12].

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Vinodolski zakonik, 1288. na glagoljici:

,,... hrvatski malik ...'' (malik = klerik koji biskupu nosi štap; u članku 1.)

,,Jošće niedan posal ni verovan koliko na pravdi, ne buduć roćen, shraneno ako est poslan od dvora, komu poslu se govori hervatski arsal'' (u članku 72.).

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Andrea Dandolo, dužd mletački (1343. - 1354.), u svom djelu Chronicon venetum, koje se i danas čuva u izvorniku u biblioteci sv. Marka u Mlecima, on donosi veoma vrijednih vijesti i o najstarijoj prošlosti hrvatskog naroda.

(Andrea Dandolo 172 182 sl.; 2. izd. 156.)

,,Svetopulk, kralj Dalmacije... na Duvanjskom polju krunjen je i kraljevstvo svoje Dalmacije razdijeli na četiri dijela... Od polja naime Duvanjskoga do Istre nazva Bijelom Hrvatskom, i od toga polja do Drača (u Albaniji) Crvenom Hrvatskom; a planinski dio od rijeke Drine do Makedonije nazva Raškom, i od te rijeke ovamo, Bosnom... Moderni pak cijelo primorje zovu Dalmacijom, a planinski dio Hrvatskom''.

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

12. ožujka 1379., Dobrinj, glagoljički dokument u prijepisu Antona Cutinisa iz 18. st. [Ivšić et al., str. 30]:

Ja Anton Cutinis, notar puplik ,,... izvadih iz pisma hervaskoga, ...''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

4. siječnja 1428., knez Mikula IV. Frankapan iz Novog prihvaća molbu bakarskog sudca Blaža na glagoljici:

,,Mi knez Mikula de Frankapan, krčki, senjski i modruški knez i pročaja, ban Dalmacije i hrvacki, damo viditi po tom listu, kako su prišli pred nas sudac Blaž z Bakra ...''

Izvori Acta croatica i  [Ivšić et al., str. 62].

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

12. siječnja 1428., knez Mikula Frankapan piše u Brinju remetama u Crikvenici na glagoljici:

,,Mi knez Mikula di Frankapan, krčki, senjski, modruški i pročaja, ban Dalmacije i Hrvat. ...''

Izvori Acta croatica, [Ivšić et al., str. 66].

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Dokument of 2. rujna 1451. pisan u Baški:

,,... vikariša crikve svete Marije iz Zagreba i vižitatura slovinskoga i hrvatskoga,

i takoje našega ... fratra Svanislava vikariša crikve svetago Mikule z Gvozda modruštkoga ...

... ''

Vidi Acta croatica, str. 225 (ili [Ivšić et al., str. 127].

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

28. listopada 1455. na glagoljici, Novi, vidi [Ivšić et al., str. 150]:

,,knez Mikula Frankapan krčki i senjski i modruški, ki biše ban Dalmacie i Hrvat, ...''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Mavrov brevijar iz 1460. na glagoljici (pisao Blaž Baromić koji je bio rođen u Vrbniku na Krku, a vodio je tiskaru u Senju):

,,I vse knjigi hrvatske tlmačiše''

(govoreći o sv. Ćirilu)

 

- https://hr.wikipedia.org/wiki/Crvena_Hrvatska

Izvor: Chalcocondiles L.,: "Historiae (de rebus turcicis)", u "Corpus scriptorum historiae byzantinae 48", Bonn, 1843.

Grčki pisac Laonik Halkokondyles (1432. - 1490.) po tadašnjem humanističkom imenovanju naroda klasičnim imenima, podijelio je narode na Balkanskom poluotoku na Ilire, Tribale i Mezeje. Po Halkokondilesu Iliri žive zapadno od Drine do Jadranskoga mora, koje on po tadašnjem običaju zove Jonsko more, te od Dubrovnika do Istre. Zemlje Sandaljeve (tadašnju Humsku zemlju, koja je obuhvaćalo većinu Dukljaninove Crvene Hrvatske) kako Halkokondyles zove široku oblast, kojom je u njegovo vrijeme vladao herceg Stjepan, sinovac i nasljednik Sandaljev, smješta on u Ilirik. U toj zemlji živi isti narod, kao onaj uz dalmatinsku obalu do Istre.

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

8. travnja 1487., Dubašnica (Krk) [Ivšić et al., str. 270], Petar Hrvaćanin daruje svojoj majci Dorotiji polovinu svojih novozasađenih vinograda, na glagoljici:

,,... Petar Hrvaćanin da i darova svojoj materi gospoji Dorotiji ...''

27. rujna 1487., Dubašnica [Ivšić et al., str. 267], Prodaja čestice zemlje i lokve Petru Hrvaćaninu, na glagoljici:

,,... daše i darovaše Petru Hrvaćaninu dobrovoljnim zakonom zakonom zemlju svoju vlastitu ...''

6. travnja 1495., Dubašnica [Ivšić et al., str. 267], Posudba novca za neku prodanu zemlju, u kojoj se kao svjedok spominje Petar Hrvaćanin:

,,A pri toj ceni biše svidoci: podkenžin Petar Hrvaćanin i Ivan Milčetić. ...''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Baromićev glagoljski brevijar iz 1493. ima završnu bilješku (kolofon) sljedećeg sadržaja (Baromić je rodom s Vrbnika na Krku):

,,Svršenie brviyali hrvackih. Stampani v Benecih po meštrye Andryee Torižanye iz Ažulye. Korežene po pre. Blaži Baromići kanonigi crikve Senjske na dni 13. miseca marća 1493.''

Baromićev brevijar, hrvatska inkunabula iz godine 1493., koja se čuva u NSK u Zagrebu. Kolofon je na desnom listu.

 

- https://www.hercegbosna.org/kultura/hrvatski-jezik/jezik-lingvistika-i-politika-ilirski-iliti-slovinski-jezik-183.html

Proslov iz knjige povjesničara Mate Marčinka «Iransko podrijetlo Hrvata», izašle u Zagrebu 2000.:

U jednoj latinskoj izpravi iz Krka godine 1504. kaže se: ,, ,...corvato cioe shiavon'' (hrvatski to jest slovinski) ,,...corvatinus sive corvatus'' (hrvaćanski ili hrvatski)... ,,natione corvatus'' (podrijetlom Hrvat)

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Senjski korizmenjak na glagoljici, Senjska tiskara, 1508., kolofon:

,,Svršen Korizmenjak fratra Ruberta, učinjen na ugojenije svećenoga veličastva kralja Feranta, protomačen z latinskoga jezika na hrvacki po popi Peri Jakovčići i po popi Silvestri Bedričići, ki mole Vas, častni otci, ki budete va nje čtali, ako najdete omršnju, prez česa ni, vi napravite, a nam ne zamirite, zač smo rodom Hrvate, a naukom latinskim priprosti. Da va ufanje onoga ki vsa vlada jesme je počeli i svršili Nemu budi hvala sada i vazda. Amen''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

- https://marinknezovic.files.wordpress.com/2016/01/srkulj_izvori4.pdf

Izvor: Stjepan Srkulj: IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST (str.81)

5. rujna 1526. U Zagrebu. Knez Krištofor Frankapan piše na glagoljici senjskomu biskupu Franji Jožefiću, zašto nije mogao prispjeti k Mohaču, zatim savjetuje, kako bi valjalo zemlju braniti od Turakah. Acta croatica, str. 217

,,... Ta drugi put je ova: ako car nepride za kralem t(r) i neposede budina, tr se verne, bojeći se jeseni, tako mnimo, pod Jajce sam sobu, a Inbrajin baša, toga štimamo ošće poslati ovuda čes Slovine tr Hervate. ...''

Izornik u carskom tajnom arkivu u Beču.

 

- https://marinknezovic.files.wordpress.com/2016/01/srkulj_izvori4.pdf

Izvor: Stjepan Srkulj: IZVORI ZA HRVATSKU POVIJEST (str.90)

Izborna listina cetinskoga sabora od 1. siečnja 1527. (izbor u Cetingradu)

,,Mi Andrija, po milosti Boga i apostolske stolice biskup kninski i opat toplički, knezovi Ivan Torkvat Krbavski, Nikola Zrinski, Krsto i Vuk braća i Juraj Frankapani Senjski, Krčki i Modruški, Stjepan Blagajski, potom Krsto Peranski, Bernardo Tumpić Zečevski, Ivan Kobasić Brikovički, Pavao Janković, Gašpar Križanić, Toma Čipčić, Mihajlo Skoblić, Nikola Babonožić, Grgur Otmić, sudac županije zagrebačke, Antun Otmić, Ivan Novaković, Pavao Izačić, Gašpar Gusić, Stjepan Zimić i svi koliki ostali plemići, velikaši, kao što i sav kolik narod plemenitih županija, gradova i kotara hrvatske kraljevine...

...

... i ciele ove slavne kraljevine Hrvatske pravoga, zakonitoga, nedvojbenoga  i naravskoga kralja i gospodara...

...

... Dano u gradu Cetinu u glavnoj našoj skupštini...''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

14. lipnja 1527. Na Velikoj. Acta croatica, str. 225:

,,jedan da gre na 'vo imenje, ko imamo u Hervatih tere u Vinodolu, ča je vse z Nimci na meji; ...''

 

- https://hrcak.srce.hr/14889

http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Misal Pavla Modrušanina, Venecija 1528., kolofon:

Stručni pisac Petar Runje iz Zadra je odkrio nekoliko pismohranskih spisa u Archivio di stato u Veneciji koji se odnose na pripremanje i tiskanje glagoljskog misala iz 1528. koji je u literaturi poznat kano Misal Pavla Modrušanina. Na osnovu tih novoodkrivenih spisa zaključuje da je Bartolomeo Zanetti "da Bressa" bio izdavač (nakladnik) Misala i da je ugovorio tiskanje u tisuću primjeraka "officietti schiavoni". Poslije završena posla na Misalu B. Zanetti radio je u Rijeci kod Šimuna Kožičića Benje na tiskanju glagoljskih knjiga. Iz tih se dokumenta vidi da su naručitelji glagoljskog Misala iz 1528. bili fra Bernard Dubrovčanin "Raguseo", Ivan Bokina, pok. Bartola, plemić iz Cresa i stanovnik Venecije. Misal je bio naručen u više stotina primjeraka, i dio naklade bio je završen početkom kolovoza 1528. godine.

,,... Narejeni i urdinani po zakon kopije i u misala hrvackoga

ništar ne umanjkano, da veće pridano, ako bi ko slovo jedno za drugo ali ča ino, ne klnite, na (nego) blagoslovite.''

Šest primjeraka je u Hrvatskoj (četiri primjerka u Zagrebu, po jedan u gradu Krku i na Košljunu), jedan u Beču, jedan u Oxfordu (Bodleian Library), dva u Petrovgradu (Rosijskaja nacionaljnaja biblioteka, Berčićeva zbirka), jedan u Odesi, jedan u Rimu, jedan u Cambridgeu (VB), jedan u Londonu (British Library), jedan u Pragu (Nacionalna knjižnica Klementinum), jedan u Veneciji (Fondazione Cini).

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Misal hruacki na glagoljici, Rieka 1531. (tiskara Šimuna Kožičića Zadranina u Rieci):

,,...na Božju hvalu i hrvackog jazika posvećenje...'' (govoreći o knjizi; jazika = naroda)

,,Svršuet misal hruacki od slova do slova kužan i prepisan častnim va Isukrste gospodinom Šimunom Kožičićem Zadraninom biskupom Modruškim. ...'' (kolofon)

,,Počine čin misala hrvac-

kago po običaju rimskago dvo-

ra''

 

- https://narod.hr/kultura/5-sijecnja1578-julije-klovic-slavnog-hrvata-zvali-su-michelangelom-minijature

https://hr.wikipedia.org/wiki/Julije_Klovi%C4%87

Juraj Julije Klović, na tal. poznat kano Giorgio Giulio Clovio - Croata (Grižane, 1498. - Rim, 5. siečnja 1578.), bio je hrvatski slikar i sitnoslikar, zvan i Michelangelo sitnoumjetnosti.

Julije Klović se znao podpisivati kao ,,GEORGIVS JVLIVS CLOVIVS CROATA'', ter na njegovom grobu u Rimu stoji nadpis ,,Pictor de Croatia''.

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Knjižice od žitija rimskih arhierejov i cesarov (tiskara Šimuna Kožičića Zadranina) na glagoljici, Rijeka 1531. Kožičić u predgovoru potiče biskupa Tomaša Nigra da napiše knjigu o hrvatskoj knjizi i njenoj slavi:

,,... i da pospešnii budeši složiti knižice

od hrvacke zemlje i od hvali njee ...''

,,od hrvacke zemlje''

,,... Pisano v Ri-

ci dan 4. maja

miseca: leto od Krstova

roistva 1531.''

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Notarska isprava na glagoljici iz 1550. pisana u Bakru, koja spominje

,,...kneza Miklauša Zrinskoga (tj. Nikolu Šubića Zrinskoga), i bana slovinskoga, i hrvackoga, i Dalmacije...''.

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Brozićev brevijar na glagoljici, 1561., kolofon:

,,Svršenie prijali (tj. brvijali, brevijara) hirvackih štanpani va Bnecih po sinih Zan Frančiska Torižani s velikimi korizioni i žunutu po pre Mikuli Brozići, plovani omišeljskom, miseca marča 1561. ...''

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.179, 180)

Anton Depope s Krka prepisao je Divkovićev ,,Nauk krstjanski (1616.) u razdoblju 1625.-1630. s bosančice na glagoljicu. Priepis je znamenit jerbo govori o uljudbenim vezama čakavskog i štokavskog govornog područja.

Anton Depope bilježi na jednom mjestu da je Divković svoj proslov pisap ,,srski'', a on da ga je prenio u ,,hrvatski jazik''. Tu mu jezik znači pismo. Da je tako, vidi se po tom što on na drugom mjestu kaže da je Divković svoje retke izpisao ,,srski'', a on (Depope) da ih je prepisao ,,ovimi slovi'' (glagoljicom), ter da je Divković svoju knjigu skupio i iztumačio ,,iz dijačkoga jezika u bosanski'' ,,srskimi slovi'', a on da je Divkovića prepisao ,,hrvacki'' (Štefanić 1970: 62-63).

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Juraj Manzin: ,,Misal hervaski'', Rijeka, 17. st., glagoljaški misal pisan latinicom (tzv. šćavetica). Juraj Manzin bio je župnik na Trsatu i kanonik zbornog kaptola riječkoga. To je najstariji od ukupno osam poznatih takvih misala na užem riječkom području. Otkrio ga je Darko Deković 1981., vidi [Deković, Missal hervaski Jurja Manzina]. Vidi [Hercigonja, Glagoljaštvo i glagoljica, str. 269].

 

- http://www.croatianhistory.net/etf/glhrv.html

Ivan Kraljić, glagoljaš iz Dubašnice na otoku Krku, sastavio je godine 1754. glagoljicom pisan rječnik crkvenoslavneskog jezika. Naslov, pisan također glagoljicom, glasi

,,Slovnik

Slavyanskij

latinskij

harvatskij

trudoljubiem'

prezivtera

Ivanna Kraljića

v' lyeto 1754.''

Rječnik ima glagoljicom označene brojeve stranica, od 1 do 137. Podrobnije podatke o Kraljićevu rječniku nam daje članak

Vjekoslav Štefanić:  Ivan Kraljić i njegov glagoljski rječnik, Građa za povijest književnosti hrvatske. Knj. 15(1940) / uredio Franjo Fancev, str. 151-181.

Ne samo na naslovnici rječnika, nego i u uvodnom štivu (također pisanom glagoljicom), nahodimo na više mjesta hrvatsko ime, kao na pr.:

,,hervatske, harvatskom' ''(str. 169 u Štefanićevu članku)

,,u harvatskom' istumačevati, ryeči harvatske'' (str. 170)

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.125)

Slovački jezikoslovac Pavol Jozef Šafarik (1795.-1861.) piše 1842.: ,,Narodno ime ,Hrvati' prostire se daleko izvan granica koje smo odredili hrvatskomu narječju jer se žitelji istarskoga poluotoka, počevši od rijeke Raše (Arsa), zatim žitelji cijeloga Primorja i njegova otočja (,Čakavci'), sve do rijeke Cetine (Boduli), čak do same Neretve pa odatle prema istoku u Tursku Hrvatsku, zovu sve do danas onako kako su se zvali i u vrijeme Konstantina Porfirogeneta, ,Hrvatima'. Od nas su prema glavnim obilježjima svojih narječja pribrojeni u Srbe'' [...]. (usp. Šafarik 1842: 64)

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting