Povratak / Back

DOKAZI O HRVATSTVU KAJKAVACA KROZ POVIEST

 

- Pavao Horvat (14.st.) je bio zagrebački biskup, inače brat Ivana (Ivaniša) Horvata, hrvatskog bana.

 

- http://hr.metapedia.org/wiki/Jezik_zrinsko-frankopanski

Jezik zrinsko-frankopanski ili Ozaljski književni krug: Odkad su u 16./17. stoljeću plemići Zrinski i Frankopani postali hrvatskim banovima, nastala je i neodložna potreba za oblikovanjem prvoga službenog i javnouporabnog domaćeg jezika diljem njihove Hrvatske Banovine, koji bi se u manjeviše sličnim oblicima rabio u banovinskoj upravi, školstvu, književnosti i inim javnim djelatnostima od Istre i Kvarnera preko srednje Hrvatske sve do Medjimurja i Podravine, tj. u svim područjima i pokrajinama kojima su tada vladali Zrinski i Frankopani. Tako se onda već iz praktične nužde, do 17. st. razvio prvi kodificirani Zrinsko-Frankopanski polustandard hrvatskog jezika, pa se već tiskaju prvi jezični priručnici i višejezični rječnici: npr. najveći Gazophylacium (Ivan Belostenec) (2.000 stranica sa 40.000 rieči) i više inih manjih. Njihov izbor osnovice je tada većinom bila Kajkavska ikavica, kakva se onda i dielom do danas govorila u sjevernoj Istri, Pokupju, Turopolju i dolini Sutle.

Pismo Petra Zrinskog Katarini: Moje drago serce. Nimaj se žalostiti zverhu ovoga moga pisma niti burkati. Polag Božjega dokončanja sutra o desete ore budu mene glavu sekli, i tulikaj še naukupe tvojemu Bratcu. Danas smo mi jedan od drugoga serčeno proščenje uzeli. Zato jemljem ja sada po ovom listu i od tebe jedan vekovečni valete, Tebe proseči ako sam te v čem zbantuval ali ti se v čem zameril (koje ja dobro znam) oprosti mi. Budi bog hvaljen, ja sam k smerti dobro pripravan niti se plašim. Ja se ufam v Boga vsamogučega koji me je na ovom svitu ponizil, da se tulikaj še mene hoče miluvati, i ja ga budem molil i prosil (komu sutra dojti ufam se) da se mi naukupa pred njegovem svetem thronušem v dike vekovečne sastanemo. Veče ništar ne znam ti pisati, niti za sina za druga do končanja našega siromaštva. Ja sam vse na Božju volju ostavil. Ti se ništar nej žalosti ar je to tak moralo biti. V Novom Mestu pred zadnjim dnevom mojega zaživljenja, 29 dan aprila meseca o sedme ore podvečer, leta 1671. Naj te Gospodin Bog s moju kčerju Auroru Veroniku blagoslovi. Groff Zrini Petar

 

- Juraj Habdelić: "Dictionar ili Réchi Szlovenske zvexega ukup zebrane, u red postaulyene, i Diachkemi zlahkotene trudom Jurja Habdelicha, masnika Tovarustva Jesusevoga, na pomoch napredka u diachkom navuku skolneh mladenczeu horvatszkoga i szlovenszkoga naroda" izdane u Grazu godine 1670.

 

- Izvor wikipedia o Hrvatskom Saboru:

Zbog potrebe koordinirane obrane hrvatskih zemalja, počinju se učestalo zajednički sastajati hrvatski i slavonski sabor (prvi zajednički sabor pod habsburškom vlašću, sastao se u Zagrebu 1533. godine pod predsjedanjem zajedničkog bana). Od 1558. godine zasjedaju hrvatski i slavonski sabor isključivo zajedno. Od 1681.godine puni je naziv, "Sabor Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije" (Congregatio Regnorum Croatie, Dalmatiae et Slavoniae), a taj se naziv zadržao do 1918. godine.

 

- http://www.franjevci-split.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=710&Itemid=7

Nazivi mjesta (sela) od imena Hrvat: Horvati i Horvatec u Međimurju.

Prezimena u kajkavskom području: Hrovatić (Zagreb), Hrvačić (Velika Gorica, Mala Gorica, Gospić), Hrvaić - Hrvojić (Trebarjevo i Sisak), Hrvatiček (jako brojno kajkavsko prezime),  Hrvatić (Kutina, Kalinovac, Đurđevac), Horvatić (Zagreb)

 

- Toma Mikloušić, hrvatski je pisac, svećenik, kulturni djelatnik, dramatik, prevoditelj i prosvjetitelj, važna osobnost književnosti na kajkavskom narječju hrvatskog jezika, rođen na današnji dan 1767. u Jastrebarskom.
Jedan od posljednjih hrvatskih pisaca i zagovornika koji se zalagao za službenu upotrebu kajkavskog narječja.

Godine 1819. izdao je Stoletni kalendar iliti Dnevnik stoletni horvatski do leta 1901 kažuči, u kojem je naveo sve narodne nazive mjeseci.

https://narod.hr/kultura/27-listopada-1767-roden-toma-miklousic-tko-najveci-hrvatski-kajkavski-prosvjetitelj

 

 

- kajkavac Josip Keresturi

Josip se rodio 20. veljače 1739. u brojnoj obitelji čizmara u Štrigovi, prema prezimenu očito mađarskog podrijetla. Gimnaziju polazi kod isusovaca u Varaždinu, dok zadnja dva razreda završava u Kiseku. Tada odluči postati isusovac i u prijamnom ispitu u kolovozu 1754. izjavljuje da dobro govori materinski hrvatski 154 jezik i latinski, a osrednje mađarski i njemački.

U svezi s tadašnjim događajima u Hrvatskoj, objavljuje također dvije latinske pjesme. Prva je u čast novoosnovanom Hrvatskom kraljevskom vijeću: Elegia de Cons ilia regio pro Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae Regnis Varsdini erecta (Zagrabiae 1767).9 Druga je prigodna pjesma uz smrt zagrebačkog biskupa Ivana Paxya: In obitum Joannis Baptistae Paxy, episcopi Zag rabiensis (Viennae 1773). 10 Vjerojatno je tih godina nekom prigodom spjevao i onu kajkavsku napitnicu:

,, NIKAJ NA SVETU LEPŠEGA NI

Nikaj na svetu lepšega ni, Nego gorica kada rodi, Mužek se trudi ter se vrti da mu se delo ne zamudi.

Vince rad pije, v kleti sedi, Kuma napija ter mu veli: Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Kolje bum sekal, rezal ga bum, Deca obele, gostil se bum, Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Doklam nakoljim, dosta ga bu, Žene natiram z vodum, s kapu. Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Zato mu delam, da ga bum pil Za drugo neje, bum ga se vžil! Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Če ga popijem, ter ga nebu, Malo bu shađal potlem vu letu. Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Zatim nam dojde sveti Mihalj, Grozdje dozrevle, budem ga bral. Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!

Denes al zutra mrtev nam glas, Vince ostane, ne bude nas. Kume moj dragi, daj se napi, Jošče nas nebu, daj ga se vži!''

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting