Povratak / Back

DOKAZI O HRVATSTVU BUNJEVACA I VOJVODINE KROZ POVIEST

 

- Dio proslova o doselitbi Hrvata u glavi XXX. DAI glasi:

,,Od onih se pako Hrvata, koji dodjoše u Dalmaciju, odieli jedna čest i obladaše Ilirikom i Panonijom. I ovi imahu samosvojnog arhonta, koji tek šiljahu prijateljske darove arhontu Hrvatske.''

https://hr.wikipedia.org/wiki/Bijela_Hrvatska

 

- Banovi Mačvanske banovine (dio između Save i Drine u današnjoj središtnjoj Srbiji) su bili Nikola I Gorjanski i Ivan Horvat, a Gorjanski i Ivan Horvat su ujedno bili i hrvatski banovi.

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.134)

Srbski pedagog, pisac školskih učbenika i širitelja srbske narodne sviesti među pravoslavcima, Đorđe Natošević (1821.-1887.) koji tvrdi za pravoslavce da ,,U nas ima čitavih krajeva, koji ni svoga narodnoga imena ne znaju, nego se drže i kažu Slavonci, Hrvaćani, Dalmatinci i drugo, samo ne Srbi.'', te razočarano kaže da ih zna ,,tako sramotnih, da se uvređeni nalaze, kad im ko kaže da su Srbi, a Srbi su''. Još kaže ,,da ima još ljudi, koji ovako ne znaju i ne mare za svoje ime, jezik, veru, koji su tako bez svoje narodne svesti kao mi, počevši od Banata pa do kraja Hrvatske i gornje krajine.'' (Natošević 1865: 116). O narodnostnoj sviesti u Hrvata ne iznosi mnogo bolje mišljenje, no Hrvatima pripisuje da hrvatske Srbe žele pohrvatiti. (Natošević 1865: 117).

 

- 10. ožujka 1921. rođen Prof. Bela Gabrić iz Subotice – progonjen i zatvaran jerbo se zalagao za pravu istovjetnost Hrvata Bunjevaca

Subotica je u 19. stoljeću bila najveći hrvatski grad u Austro-Ugarskoj. Zagreb je u to vrijeme imao oko 20.000 stanovnika, a Subotica 70.000, od čega su bunjevačko-šokački Hrvati činili 75 posto stanovništva.
I pri stvaranju Jugoslavije još uvijek je Subotica bila veća i od Zagreba i od Beograda!

https://narod.hr/kultura/10-ozujka-1921-prof-bela-gabric-progonjen-zatvaran-se-zalagao-pravi-identitet-hrvata-bunjevaca

 

 

Free Web Hosting