Povratak / Back

DOKAZI  I ČINJENICE O PRAVOSLAVCIMA NA HRVATSKOM I ŠIREM PODRUČJU

 

- Mario Grčević: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA (str.109-113)

Knjiga ,,Slika i opis jugozapadnih i iztočnih Venda, Ilira i Slavena'' od Francuza Balthazara Hacqueta (1739./40.-1815.).

(str.113)Hacquet očito razlikuje najmanje 4 vrste pravoslavaca: Srbe iz Srbije, pravoslavne Hrvate, Uskoke i Morlake.

(str.111)Hacquet misli da Uskoci (pravoslavni) svoje popove izvan crkvr slabo poštuju zbog njihova manjkava morala i jer često sudjeluju u zločinima kano što su pljačke (Hacquet 1801: 154).

(str.113)Za narodnost koju Hacquet zove ,,Rascier oder Raitzen'' kaže da dolazi iz iztočne Srbije i da se njezini pripadnici zovu ,,Serbli''. Tu narodnost Hacquet opisuje posve drugčije od ostalih pravoslavaca (Morlaka, Uskoka, pravoslavnih Hrvata). Ona je imućna, radišna, uljuđena, a u Habzburžkoj monarhiji živi uglavnom u gradovima, gdje njezini pripadnici djeluju kano uspješni trgovci. Tvrdi da ti Srbi nemaju književnosti ni kultivirane znanosti, niti knjiga na svojem jeziku, a vjeroizpoviedne knjige dobivaju iz Rusije. Oni pišu tamošnjim (ćiriličnim) pismom. Svi pripadaju grčkoj vjeri i imaju puno poštovanja prema svojim svećenicima (1801: 235-236).

 

- izvor: IME >>HRVAT<< U ETNOGENEZI JUŽNIH SLAVENA: Mario Grčević (str. 114)

Austrijski vojni zemljopisac, statističar i etnograf Johann Andreas Demian (1765.-1845.) bilježi 1810. godine u svojoj knjizi ,,Statistički prikaz Ilirskih provincija'':

Za razliku od katolika o pravoslavnim Ilirima na području Like, Korduna i Banije kano vjernicima Demian iznosi loše mišljenje. Kaže da ,,katolički graničar'' poštuje svoju religiju, kano i njegovi svećenici, i da nije ni izdaleka toliko neobrazovan ni praznovjeran kano orientalni vjernik (,,der Orientalisch-Glaubige'') kojega se ciela vjera sastoji u točnom pridržavanju posta koje mu uporno ucjepljuju njegovi popovi (Demian 1810: 54). Orientalni vjernik prije će si za vrieme posta dopustiti pljačku i umorstvo nego jesti žlicom koja je bila u dodiru s varivom od mesa. Među orientalnim vjernicima ima mužkaraca od 60 godina, tvrdi Demian, koji ne znaju moliti čak ni Otčenaš. Orientalni vjernik nazoči misi koju razumije toliko slabo koliko i njegov pop koji je odrastao u neznanju i koji nema nimalo morala. Pravoslavni popovi misle, nastavlja Demian, da za svećeničku službu razpolažu svim potrebnim osobinama ako znaju čitati i pisati. Osim poznavanja crkvenih ceremonija i ustroja mise nemaju nikakva obrazovanja i neotesani su kano i običan čovjek. Njihove propoviedi ne sastoje se iz moralnoga ili dogmatskoga naučavanja, nego neozbiljnog glumljenja. Zbog toga nesjedinjeni vjernici za svoje popove izvan crkve izkazuju samo malo poštovanja. (Demian 1810: 55).

Za razliku od pravoslavaca, zbog viših obrazovnih kriterija kod katoličkih svećenika u Bosni, došlo je do manjka svećenstva, što je imalo za jednu od posljedica prelazak katolika u pravoslavne (Hadrovics 2000: 20-23).

 

 

 

 

Free Web Hosting