U Jugoslaviji likvidirano 686.000 protivnika komunizma!

Značajan doprinos u razotkrivanju komunističkoga režima bivše Jugoslavije dao je i Savez udruga bivših političkih uznika i žrtava komunizma u Bosni i Hercegovini.

U njihovu nedavno prihvaćenom dokumentu Sarajevska rezolucija tvrdi se da je u bivšoj Jugoslaviji u samo šest godina poslije II. svjetskog rata likvidirano 668.000 političkih neistomišljenika. U Rezoluciji BiH političkih zatvorenika koja je upućena i Vijeću Europe, Europskoj uniji, NATO-u i brojnim relevantnim adresama navode se javnosti do sada nepoznate stravične pojedinosti o izvješćima tajnih jugoslavenskih službi.

Tako se citira dio izvješća poslijeratnog zloglasnog ministra unutrašnjih poslova i šefa tajne policije u SFRJ Aleksandra Rankovića iznesenog na Skupštini u Beogradu 1. veljače 1951. "Kroz naše zatvore je između 1945. i 1951. prošlo 3.777.776 uhapšenika, a likvidirano je 686.000", naveo je tada Ranković.

Društvo uznika i žrtava komunizma je zbog toga pozvalo vlasti BiH i zatražilo potporu međunarodne zajednice da se otvore tajni arhivi i do kraja istraže zločini koji ne mogu zastarjeti. Jugoslavija, koja se u međuvremenu raspala, spominje se u prijedlogu Rezolucije Vijeća Europe među 20 komunističkih zemalja svijeta u kojima su počinjeni masovni zločini zbog tzv. političkoga delikta.

Poskok.info

Free Web Hosting