Povratak / Back

ČINJENICE U VEZI BOSANSKIH KRSTIANA (BOGUMILA ILI PATARENA)

 

Izvor: sr. Savin govor protiv jeretika; Teodosije, izd. Daničić, 147-8

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 70.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928.

Veoma je važan podatak, koji kaže za Srbe, ,,preter hoc et eciam, quod sunt scismatici, sunt et heretici pessimi, infecti ab hereticis, qui lugiant ad partes illas a facie inquisitorum''. Ovi jeretici, u to vrijeme, koji se sklanjaju u oblasti Huma i susjednih zemalja, nijesu sigurno nitko drugi nego Bogumili. Njih je bilo u Srbiji i iza Nemanje

 

Izvor: izd. Daničić, 41.

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 70.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

Baš za kralja Dragutina kazuje Danilo, kako ,,ot toje zemlje bosanskije mnogije od jeretik obrati v veru hristijanskuju''

 

Izvor: Zapisi i natpisi, br. 55

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 70.-71.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

Godine 1329. studenički iguman Nikola piše o pohodu kraljevića Dušana ,,na bezbožnije i poganije babuni'', koji su bili prodrli u dabarsku episkopiju.

 

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 70.-71.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

A protiv heretika (Bogumila, Patarena, Babuna) revnovali su također i pravoslavni Srbi u Srbiji (Raškoj i Duklji), kako se to čita ne samo u životopisu Stjepana Nemanje od sina mu Stjepana Prvovjenčanoga, nego i u drugim izvorima, od kojih je Ćorović neke u navedenom citatu naročito istaknuo.

(Thalloczy Ljudevit dr. g. 1893. u ,,Glasniku zemaljskoga muzeja u Bosni i Hercegovini'' (sveska V, str. 220-229.) u članku ,,Prilozi k nauci o Bogumilstvu'' priopćio je po nekom rukopisu u bivšoj carskoj knjižnici u Beču grčki tekst i moderni hrvatski prijevod za obred pri odricanju Bogumila od herezije i prijelazu na pravu (pravoslavnu) vjeru.

 

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 72.-73.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

Rački u Starinama iznosi stare spise o Bogumilima, t. j. krstianima.

 

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 77.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

Godine 1199. piše dukljansko-dalmatinski kralj Vukan, sin Stjepana Nemanje i brat Stjepana Prvovjenčanoga, papi Inocentu III. pismo, u kojem na koncu javlja, da je bosanski ban Kulin zajedno sa svojom ženom i sestrom, udovom bivšega humskoga kneza Miroslava, sa brojnim rođacima i sa 10.000 svojih podanika ,,krstijana'' (Christianorum) prešao na krivovjerje (heresis non modica). Ugarski kralj ogorčen stoga prinudio je Kulinove ljude, da pođu k papi, pa da ih on ispita. Ali oni se vratiše s patvorenim pismom (simulatis litteris), govoreći, da je papa odobrio njihov zakon (a vobis concessam sibi legern).

 

Preuzeto s: http://www.crohis.com/sknjige/klaiccrtice.htm , patareni.pdf, str. 78.

VJEKOSLAV KLAIĆ, Crtice iz hrvatske prošlosti, Zagreb, 1928

Tu je znameniti latinski spis iz godine 1203., kojim se je ban Kulin zajedno sa svojim podanicima ,,krstijanima'' pred papinskim poslanicima odrekao vjere patarenske. U tom znamenitom spisu obriču dosadanji patareni, da će u crkvama imati oltare i križe, da će čitati knjige tako novoga kao i staroga zavjeta. U svim mjestima imat će svećenika, koji će čitati misu po crkvenom obredu, slušati ispovijed i dijeliti pokoru. Uz bogomolje imat će groblja i primat će godimice iz ruku svećenika tijelo gospodnje sedam puta. Blagdane će svetaca, koji su od sv. otaca ustanovljeni, svetkovati; te se ne će u buduće, kao dosad, zvati kršćani (krstijani), nego braća, da se onim posebnim imenom ne nanese krivica ostalim kršćanima.

 

 

Free Web Hosting