Preuzeto s: http://www.croatianhistory.net/etf/basska.html

Bašćanska ploča je vjerojatno najznamenitiji spomenik rane hrvatske pismenosti. Potječe iz oko 1100. g., svojim razmjerima i težinom je doista upečatljiva: 2x1 m, 800 kg. Prema akademiku Branku Fučiću, najpoznatijem istraživaču ploče, kao i prema akademiku Eduardu Hercigonji, jezik natpisa je hrvatsko - čakavski, s elementima liturgijskog crkvenoslavenskog jezika, a pismo je hrvatsko glagoljsko.

Ploča je polovicom 19. st. pronađena u crkvi sv. Lucije u Jurandvoru pored Baške na otoku Krku. Od 1934. smještena je u zgradi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, i svaki posjetitelj ju može vidjeti.

Bašćanska ploča danas

Ovdje ćemo dati transliteraciju trinaest redaka teksta iz glagoljice u latinicu (tj. znak po znak). Uvedimo neke oznake:

Također rabimo zvjezdice u *BI* da bismo označili da se BI odnosi na broj 12, a isto tako i *G*, koji označava 4 (podsjetimo se, *I* označava broj 10). Naposlijetku rabimo crticu "-" da bismo označili uobičajeno rastavljanje riječi na kraju rekta. Na samoj Bašćanskoj ploči nema nikakvih razmaka među riječima, što zajedno s kraticama, ispuštenim slovima i znatnim oštećenjima jako otežava čitanje.
 

 AZ V' IME OTCA I S(I)NA I SVETAGO DUHA AZ'

 OPAT' DR'ŽIHA PISAH SE O LEDNINE JuŽE

 DA Z'V'NIM(I)R KRAL' HR'VAT'SKI V'

 DNI SVOE V' SVETUJu LUCIJu I SVEDO -

 MI ŽUPAN' DESIMIRA KR'BAVE MARTIN' V L(I) -

 CE PRB'NEBŽA S' POSL' VIN(0)DOLE JaK(O)V' V O-

 TOCE DA IŽE TO POREČE KL'NI I BO(G) I *BI* AP(OSTO)LA I *G* E -

 VANJELISTI I S(VE)TAJa LUCIJa AM(E)N' DA IŽE SDE ŽIVE -

 T' MOLI ZA NE BOGA AZ OPAT' DBROVIT' Z' -

 DAH' CREK'V' SIJu I SVOEJu BRATIJu S DEV -

 ETIJu V' DNI K'NEZA KOS'M'TA OBLAD -

 AJuĆAGO V'SU K'RAINU I BJeŠE V' T' DNI M -

 IKULA V' OTOČ'CI S' SVETUJu LUCIJu V' EDINO

 

Zvučni zapis: Bašćanska ploča (1 MB), čita Stjepan Bahert, dramski umjetnik


 
Prijepis teksta Bašćanske ploče u suvremeni hrvatski jezik izgleda po Branku Fučiću ovako:
 

 Ja, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Ja

 opat Držiha pisah ovo o ledini koju

 dade Zvonimir, kralj hrvatski,

 svoj dane, svetoj Luciji. I svjedo-

 če mi  Desimir, župan u Krbavi, Mratin u Li- 

 ci, Pribineg zastupnik u Vinodolu i Jakov na o-

 toku. Tko to poreče, neka je proklet od Boga i 12 apostola i 4 e-

 vanđelista i svete Lucije. Amen. Da tko ovdje živi, 

 moli za njih Boga. Ja opat Dobrovit sa-

 gradih ovu crkvu sa svojih deve-

 tero braće u dane knez Kosmata koji je vla- 

 dao cijelom Krajinom. I bijaše u te dane samostan sv. Mi-

 kule u Otočcu sa crkvom sv. Lucije u jedinstvu.

 

Osobito je važan treći redak Bašćanske ploče, koji spominje hrvatskoga kralja Zvonimira. Primijetite da glagoljski tekst u riječi HR'VAT'SK'[I] završava s K', jer je ploča na tom ploču jako oštećena.
 

Z'V'NIM(I)R'  (ZVONIMIR)

KRAL'

HR'VAT'SK'[I]

 

Glagoljski A koji se pojavljuje u riječi KRAL' je različit od slova A u riječi HR'VAT'SK'I, koje ima trokutasti oblik (trokutasti A):

trokutasti A

 

 

Free Web Hosting